Szukaj
MEBLOVO
Menu Menu
Konto Konto
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0

Polityka prywatności

Szanowni Klienci,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.

 

Informacja o administratorze danych osobowych

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych w Sklepie Internetowym www.meblovo.eu jest MEBLOVO Eryk Janiak, ul. Światowida 6A, 45-325 Opole, NIP 6191987947, REGON 386994197. 

 1. INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH

 

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas czynności związanych z zakupami w naszym sklepie tj; zakładania konta, podanie danych do wysyłki zakupionych w naszym sklepie towarów, korespondencji itp.

 

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu IP, adresu zamawiającego oraz dostawy, możemy przetwarzać:

 • na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:
 1. umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszego sklepu internetowego za pośrednictwem zarejestrowanego konta,
 2. umożliwienia Pani/Panu kontaktu z naszym sklepem za pomocą formularza kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu,
 3. wpisów dotyczących oferowanych towarów (np. recenzji towaru)
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 1. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: producentom lub dystrybutorom sprzętu, firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: sklep@meblovo.eu, pisemnie na adres: MEBLOVO Eryk Janiak, ul. Światowida 6A, 45-325 Opole.

 

 

 

Polityka prywatności

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają one w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz do tworzenia statystyk, które pomagają dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 2. Sklep meblovo.eu stosuje następujące rodzaje plików cookies: language, currency, _atuvc, _atuvs, PHPSESSID. 
 3. W Sklepie internetowym meblovo.eu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 4. a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania (logowania),
 5. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 6. c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 7. d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranych Towarów lub regionu, wyglądu strony internetowej itp.,
 8. e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 9. Jeżeli korzystający ze Sklepu kobemeble.pl uważa, że obecność plików cookies narusza Jego prywatność, może w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń ze swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajduje się w sekcji Pomoc przeglądarki, z której korzysta Klient.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu internetowego meblovo.eu
 2. We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@meblovo.eu lub pisemnie na adres: MEBLOVO Eryk Janiak, ul. Światowida 6A, 45-325 Opole.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl